ຂ່າວ

“ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ”

ອາຊຽນ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍບັນດາປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ 10 ປະເທດ ທີ່ມີຄວາມ ຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ມີຄວາມແຕກໂຕນຂອງລະດັບການພັດທະນາ ກຳລັງກ້າວໄປສູ່ການສ້າງປະຊາຄົມອາຊຽນທີ່ປະກອບດ້ວຍ 3 ເສົາຄ້ຳຄື: ປະຊາຄົມ ການເມືອງ-ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ປະຊາຄົມ ເສດຖະກິດ ແລະ ປະຊາຄົມ ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ໃນປີ 2015. ໃນຜ່ານມາ, ພວກເຮົາ ກໍໄດ້ອອກຂ່າວກ່ຽວກັບ ອາຊຽນ ໂດຍສັງເຂບ ແລະ ປະ ຊາຄົມ ການເມືອງ-ຄວາມໝັ້ນຄົງ ອາຊຽນ. ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາຈະສຶບຕໍ່ ອອກຂ່າວ ກ່ຽວກັບ ປະຊາຄົມ ເສດຖະກິດ ອາຊຽນ.

 

ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນເປັນເສົາຄ້ຳຫນຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງປະຊາຄົມອາຊຽນ.ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ມີເປົ້າໝາຍໃຫ້ອາຊຽນເປັນຕະຫຼາດ ແລະ ຖານການຜະລິດດຽວທີ່ມີພົນລະເມືອງ ປະມານ 600 ລ້ານຄົນ ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) 1500 ຕື້ດອນລາ ສະຫະລັດ, ມູນຄ່າການຄ້າ 1700 ຕື້ ດອນລາສະຫະລັດດ້ວຍການເປີດກ້ວາງດ້ານການຄ້າ, ການບໍລິການ ແລະ ການລົງທຶນ ຊຶ່ງຈະອຳນວຍໃຫ້ມີການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານທີ່ມີສີີມື ແລະ ການໄຫຼວຽນຂອງທຶນຫລາຍຂຶ້ນ; ເປັນຂົງເຂດທີ່ມີການພັດທະນາຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ, ມີຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນສູງ  ແລະ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບເສດຖະກິດໂລກໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ.

ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ເຖິງແມ່ນວ່າສະພາບການຂອງໂລກ ໄດ້ປ່ຽນແປງໄປຢ່າງສະຫລັບສັບຊ້ອນ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ ອັນເນື່ອງມາຈາກຄວາມບໍ່ສະຫງົບທາງການເມືອງ ແລະ ວິກິດການເສດຖະກິດທີ່ໄດ້ເກີດຂື້ນ ຫລາຍຄັ້ງ ໃນພາກພື້ນຕ່າງໆ ຂອງໂລກ, ໂດຍສະເພາະ ວິກິດການເສດຖະກິດອາຊີປີ 1997-1998, ວິກິດການເສດຖະກິດ-ການເງິນໂລກປີ 2008 ແລະ ວິກິດການໜີ້ສິນຢູ່ເອີຣົບ ໃນປັດຈຸບັນ ກໍຍັງສຶບຕໍ່ເປັນ ສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ການສ້າງປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ແຕ່ອາຊຽນກໍ່ສາມາດຜ່ານຜ່າສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ ແລະ ສາມາດເລັ່ງລັດການ     ເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດພາຍໃນພາກພື້ນຂອງຕົນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະດ້ວຍຜົນສຳເລັດຫລາຍປະການເຊັ່ນ:   ການສ້າງຕັ້ງເຂດການຄ້າເສລີອາຊຽນໃນປີ 1993 ຫລື AFTA (ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມເຂດການຄ້າເສລີອາຊຽນໃນປີ 1998), ການຮັບຮອງເອົາຂໍ້ລິເລີ່ມເພື່ອການເຊື່ອມໂຍງອາຊຽນໃນປີ 2000 ໂດຍມີເປົ້າຫມາຍສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ປະເທດສະມາຊິກໃຫມ່ອາຊຽນ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນດ້ານການພັດທະນາ ລະຫວ່າງປະເທດສະມາຊິກເກົ່າ ແລະ ໃຫມ່, ການຮັບຮອງເອົາແຜນແມ່ບົດປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນໃນປີ 2007 ຊຶ່ງໄດ້ກຳນົດລະອຽດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ເຊັ່ນ: ການຄ້າ, ການບໍລິການ, ການລົງທຶນ, ພາສີ, ການຂົນສົ່ງ, ກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ສະບຽງອາຫານ, ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ການເງິນ ແລະ ທານະຄານ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ມາດຕະຖານ, ວິສະຫະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ອື່ນໆ ໃຫ້ສຳເລັດຕາມກຳນົດເວລາທີ່ໄດ້ຕົກລົງເປັນເອກະພາບນຳກັນອັນເປັນພື້ນຖານ ສຳຄັນໃຫ້ແກ່ການການສ້າງປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນໃນປີ 2015 ແລະ ການຮັບຮອງເອົາແຜນແມ່ບົດເພື່ອການເຊື່ອມຈອດອາຊຽນໃນປີ 2010, ທີ່ປະກອບດ້ວຍການເຊື່ອມຈອດດ້ານໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ລະບຽບການ ແລະ ການໄປມາຫາສູ່ຂອງປະຊາຊົນ ພາຍໃນອາຊຽນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ອາຊຽນ ຍັງຍາດໄດ້ຜົນສຳເລັດໃນການຮ່ວມມືກັບພາຍນອກເຊັ່ນ: ອາຊຽນໄດ້ສ້າງ 5 ເຂດການຄ້າເສລີກັບ ຄູ່ເຈລະຈາຂອງຕົນ ຄື: (1) ສປ ຈີນ, (2) ຍີ່ປຸ່ນ, (3) ສ.ເກົາຫລີ, (4) ອິນເດຍ ແລະ (5) ອົດສະຕາລີ-ນິວຊີແລນ. ໃນປັດຈຸບັນ, ອາຊຽນ ກຳລັງກະກຽມເປີດການເຈລະຈາການເປັນຄູ່ຮ່ວມເສດຖະກິດຮອບດ້ານໃນລະດັບພາກພື້ນ (Regional Comprehensive Economic Partnership) ແນໃສ່ສ້າງເຂດການຄ້າເສລີລະຫວ່າງອາຊຽນກັບພາຍນອກໃຫ້ເລິກເຊິ່ງກ່ວາເຂດການຄ້າເສລີ ລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ກັບ ຄູ່ເຈລະຈາໃດຫນຶ່ງ (ASEAN+1 FTA) ໂດຍມີອາຊຽນເປັນແກນກາງ. ຜົນສຳເລັດໃນການເປີດເຂດການຄ້າເສລີ ດັ່ງກ່າວ ເປັນການສະແດງເຖິງບົດບາດຄວາມສຳຄັນຂອງອາຊຽນ ແລະ ເປັນບາດກ້າວສຳຄັນໃນການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດຂອງອາຊຽນ ເຂົ້າກັບເສດຖະກິດໂລກ.

ສຳລັບ ສປປ ລາວ, ການກ້າວໄປສູ່ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ກໍ່ຄືປະຊາຄົມອາຊຽນ ໃນປີ 2015 ເປັນທັງກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ. ການເຂົ້າຮ່ວມເຂດການຄ້າເສລີອາຊຽນ ແລະ ເຂດການຄ້າເສລີລະຫວ່າງອາຊຽນກັບບັນດາຄູ່ເຈລະຈາ ແມ່ນ ເປັນໂອກາດອັນດີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນເທື່ອລະກ້າວ., ສິ່ງດັ່ງກ່າວເປັນການປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນເຂົ້າໃນການເຮັດໃຫ້ການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ ຂະແໜງການເສດຖະກິດອື່ນໆ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂື້ນໃນຈັ່ງຫວະສູງທີ່ຕໍ່ເນື່ອງ. ຄຽງຄູ່ກັບໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ສປປ ລາວຈະປະເຊີນກັບສີ່ງທ້າທາຍຫຼາຍປະການ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການເສຍລາຍຮັບຂອງລັດຈາກການລຶບລ້າງ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນພາສີນຳເຂົ້າ,ການເຂົ້າມາ ຊອກວຽກເຮັດງານທຳຢູ່ ສປປ ລາວ ຂອງແຮງງານທີ່ມີສີມືທີ່ດີກ່ວາຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ການເຂົ້າມາດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຕ່າງປະເທດເນື່ອງຈາກພາກທຸລະກິດ/ອຸດສະຫະກຳ ຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງອອ່ນນ້ອຍ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຍັງບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນສົມບູນ.

ສະນັ້ນ, ເພື່ອຮອງຮັບກັບສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຈາກການເຂົ້າຮ່ວມປະຊາຄົມ ເສດຖະກິດ ອາຊຽນ, ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຕ້ອງຮ່ວມກັນເອົາໃຈໃສ່ຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍ ເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນທຸກດ້ານເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າຮ່ວມປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນຂອງພວກເຮົານຳເອົາ ຜົນປະໂຫຍດອັນສູງສົ່ງມາສູ່ປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາ.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Touktick Mangvanthana

class 4/2 noon, FNEM 0203/09

Phonepaserth

A topnotch WordPress.com site

ທ. ສີປະເສີດ ເຮືອງວິໄລ

Department of commerce, Class 4/2 Noon, FNEM 1172/09

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: